5 2 email png

  • Namai
  • Svetainės medis
  • Kontaktai

logo

fixus_656
fixus_642
img_9866
img_9731
img_9729
img_9724
irisai
img_8822
img_8821
untitled-1
3
1

Specialusis ugdymas 2009/2011m.

1981 m. Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje savo darbą pradėjo logopedinė grupė,

1991 m. ikimokyklinė vaikų su negalia grupė,

1994 m. specialioji lavinamoji klasė,

2005 m. atidarytas specialiosios lavinamosios klasės II pogrupis.

Mokymas ir lavinimas specialiojoje lavinamojoje klasėje organizuojamas pagal individualius mokinių poreikius, galias ir tėvų pageidavimus bei pasiūlymus.  Praktinėje veikloje taikomos

Specialiosios mokyklos programos, skirtos vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikų ugdymui I-IV klasei ir V-X klasei. Nesvarbu, kokių negalių ar sutrikimų turi mokinys, jam padedame tiek, kiek įmanoma, plėtojant visas jo potencialias vystymosi galimybes, padedame pasirengti gyvenimui, integruotis į visuomenę.

Kiekvieną mėnesį įstaigoje renkasi specialiojo ugdymo komisija, kuri aptaria vaikų (mokinių) ugdymo(-si) pasiekimus, problemas, ieško optimaliausių jų sprendimo būdų, dalinasi patirtimi. Atsižvelgdamos į vaikų (mokinių) amžių, išsivystymo ir psichikos ypatybes, užsiėmimuose sukuriame tokią atmosferą, kuri pašalintų išorinę ir vidinę įtampą. Darbo sėkmę lemia aplinka, darbo metodai. Mūsų ugdytinių kūryba atsispindi visame darželio-mokyklos gyvenime. Darbais puošiame interjerą, dalyvaujame parodose, rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose.

Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai dalyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos inicijuotoje parodoje-konkurse „Kalėdinis atvirukas“, bendrumo akcijoje „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“, kurią organizavo Valstybinis Psichikos sveikatos centras, Swedbank inicijuotame taupyklių konkurse „Spalvotos svajonės“. Mokiniai suruošė savo darbų parodą „Žiemos išdaigos“ Jurbarkų bibliotekoje, pristatė sukurtus koliažus kūrybinių darbų konkursui „Galiu aš, gali ir tu“. Šie darbai eksponuojami Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete.

Įstaigos pedagogai dalijasi gerąja darbo patirtimi rengdami rajoninius, respublikinius seminarus.

         Su vaikais, kurie turi kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje dirba logopedas. 2009-2010 m.m. logopedinius užsiėmimus lanko 36 ugdytiniai: 20 iš priešmokyklinio ugdymo grupių, 16- iš logopedinės grupės.

        Logopedinės grupės vaikučiai (3-5m.) ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programą „Mažais žingsneliais į žinių pasaulį“, derinant ją su logopedo sudarytomis programomis, skirtomis kalbos sutrikimams šalinti.

        Priešmokyklinukai logopedinių pratybų metu ugdomi pagal logopedo sudarytas programas (grupines, pogrupines) kalbos sutrikimams šalinti. Logopedinių  pratybų metu lavinama ugdytinių artikuliacinė, smulkioji motorika, foneminė klausa, ritmika, formuojami garsinės analizės pradmenys, turtinamas-aktyvinamas žodynas, lavinama šnekamoji-pasakojamoji kalba, ugdytiniai supažindinami su smulkiąja tautosaka (mįslėmis, patarlėmis).

       Logopedinių pratybų metu tenkinami ir individualieji ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių ne tik kalbos ir komunikacijos, bet ir kitų vystymosi sutrikimų (pažintinių procesų neišlavėjimas, elgesio, emocijų sutrikimai) šalinimo poreikiai. Šie vaikai ugdomi pagal individualiąsias, jų poreikius ir galias atitinkančias programas, kurias sudaro logopedas drauge su vaiką ugdančiais pedagogais, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Individualiosios ugdymo programos aptariamos specialiojo ugdymo komisijoje ir suderinamos su pavaduotoja ugdymui.

Įstaigoje yra įruošti relaksacijos ir gydomosios gimnastikos kabinetai.